ONLINE BİLİMSEL TOPLANTI
Dünden Bugüne Fungal İnfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi Algoritması
02 Ekim 2023 20.00
Bütün alanların doldurulması zorunludur.
Uyarı Bu toplantı sadece hekimlere ve eczacılara yöneliktir. Hekim ve eczacı olmayan kişilerin bu toplantıya katılması ve websitesini ziyaret etmesi uygun değildir. Toplantıya katılacaklar, toplantı konusu ile ilgili görev yaptıklarını kabul ve taahhüt ederler.
Sağlık mesleği mensubu olduğumu onaylıyorum.
KVKK
KVKK içerisinde yer alan açıklamalar kapsamında ve sınırında, bu bilimsel toplantı bünyesinde gerçekleştirmiş olduğum kayıt ile ilgili olarak kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum
Açık Rıza Beyanı
Açık Rıza Beyanı içerisinde yer alan açıklamalar kapsamında ve sınırında, bu bilimsel toplantı bünyesinde gerçekleştirmiş olduğum kayıt ile ilgili olarak kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum.